نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرز انگشتی قطر 10 بلند HSSE برند هانگدا

232,000 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 10 کوتاه HSSE برند هانگدا

176,000 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 10 کوتاه چهار پر HSSE برند هانگدا

197,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 10 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 11 کوتاه چهار پر HSSE برند هانگدا

265,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 11 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 12 بلند HSSE برند هانگدا

335,500 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 12 کوتاه چهار پر HSSE برند هانگدا

265,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 12 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 13 کوتاه HSSE برند هانگدا

329,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 13 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 14 کوتاه چهار پر HSSE برند هانگدا

308,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 14 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 15 کوتاه HSS برند هانگدا

315,000 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSS
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 15 کوتاه HSSE برند هانگدا

366,000 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 16 بلند HSSE برند هانگدا

365,000 تومان
مشخصات محصول:
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا

فرز انگشتی قطر 18 کوتاه چهار پر HSSE برند هانگدا

425,000 تومان
مشخصات محصول:
 • قطر : 18 میلی متر
 • تعداد پر : چهار پر
 • آلیاژ : HSSE
 • برند : هانگدا