نمایش 1–12 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36

حدیده 02 هانگدا Hongda

175,000 تومان

مشخصات محصول :

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 03 هانگدا Hongda

175,000 تومان

مشخصات محصول :

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 04 هانگدا Hongda

176,890 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 4 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 05 هانگدا Hongda

175,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 5 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 06 هانگدا Hongda

175,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 6 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 07 هانگدا Hongda

280,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 7 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 08 هانگدا Hongda

280,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 8 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 09 هانگدا Hongda

280,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 9 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 10 هانگدا Hongda

420,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 10 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 11 هانگدا Hongda

420,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 11 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 12 هانگدا Hongda

600,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 12 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد

حدیده 14 هانگدا Hongda

600,000 تومان

مشخصات محصول :

قطر رزوه میلیمتر: 12 میلیمتر

این ابزارعمل براده برداری از روی میله ها، به منظور تهیه پیچ را انجام می دهد.

کشور سازنده : چین

مناسب برای : آهن و فولاد